Κα Ζα Α.Ε.Β.Ε
Στοιχεία Επικοινωνίας

 Κα Ζα Α.Ε.Β.Ε
 1o χλμ Σερρών Δράμας
 
 62100 Σέρρες


Όνομα:  Αφοί Καστανιώτη - Ζαχαριάδη Α.Ε.
Τηλ.: 23210 67290
Fax: 2321099445
Email: kazaserres@gmail.com

http://www.ka-za.gr