Μπάνιο

Πολυτέλεια και χλιδή που σας αφήνει άφωνους
Εταιρια
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λαμβάνοντας υποψην όσα αναφέρθηκαν για τα υποστρώματα, σε αυτό το μέρος θα αναφερθούμε σε ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε διαφορετικούς χώρους της οικοδομής κατά την επένδυση τους με πλακίδια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΣΑΛΟΝΙ - ΔΩΜΑΤΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

Ιδιότητες που αξίζει να αναφερθούν για εφαρμογή πλακιδίων σε κύριους χώρους είναι στις περιπτώσεις επιδαπέδιας θέρμανσης και επενδύσεις τζακιών.
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Το σημαντικότερο σημείο στην εφαρμογή πλακιδίων σε δάπεδα που φερουν συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι η πρόβλεψη για εκτόνωση των συστολοδιαστολών του συστήματος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής σε πεδία μικρότερα των 40m2,. Η σχέση πλευρών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1:2
- Λωρίδα μονωτικού, πάχους 1 cm τουλάχιστον, πρέπει να περιβάλλει την κατασκευή (σημεία επαφής δαπέδου  τοίχου ) ώστε να εκτονώνονται οι διαστολές της επιστρωμένης επιφάνειας
- Πριν την συγκόλληση των πλακιδίων (όχι νωρίτερα από 21 ημέρες) θέτουμε σε λειτουργία την θέρμανση και την διατηρούμε 3 ημέρες αυξάνοντας προοδευτικά την θερμοκρασία μέχρι τους 25-28 C. Έπειτα κλείνουμε την θέρμανση και μετά το πέρας 24 ωρών μπορούμε να προχωρήσουμε στην συγκόλληση των πλακιδίων.
- Σε δάπεδο ή τοίχο που βρίσκονται σε περιοχή ακτινοβολίας του τζακιού δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και χρησιμοποιούμε κόλλες με μεγάλες δυνατότητες ελαστικότητας ( πχ SP )

ΚΟΥΖΙΝΑ

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε

Στην επιφάνεια επαφής του πάγκου με τον τοίχο που επενδύεται με πλακάκια . Κατά την τοποθέτηση του πάγκου φροντίζουμε ώστε το πλακάκι να μην εφάπτεται στην επιφάνεια του πάγκου και να έχει περιθώριο από αυτό 5mm.( Σε περιπτώσεις που ο πάγκος ακουμπά στο σοβά του τοίχου).
Η κόλλα δεν πρέπει να έρχεται στην επαφή με την επιφάνεια του πάγκου αλλά να τελειώνει στην κατώτερη επιφάνεια του πλακιδίου. Αυτό γίνεται διότι ο πάγκος της κουζίνας υφίσταται υψηλές θερμικές και χημικές καταπονήσεις και είναι καλό στην κατώτερη επιφάνεια του πλακιδίου να δημιουργήσουμε μια μορφή αρμού διαστολής. Αισθητικά δεν υπάρχει πρόβλημα διότι το όποιο κενό καλύπτεται από ειδικά αρμοκάλυπτρα από PVC που εμποδίζουν την εισροή νερού και συμβαδίζουν με το χρώμα και την αισθητική του πάγκου.

Στα σοβατεπί πίσω από το χώρο του πάγκου της κουζίνας και γενικότερα περιμετρικά της κουζίνας η επιφάνεια του σοβατεπί πρέπει να είναι προέκταση του σοβά (επιτυγχάνεται με λοξό σπατουλάρισμα) ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη υγιεινή του χώρου.


ΜΠΑΝΙΟ

Προσέχουμε σε εφαρμογές στο μπάνιο τα παρακάτω:

- Σε επιφάνειες προς επίστρωση πλακιδίων, στις οποίες προβλέπεται να εφάπτονται είδη υγιεινής προτείνεται το αστάρωμα του σοβά.
- Σε επιφάνειες που εκτινάσσονται νερά χτενίζουμε ρηχά την κόλλα ώστε να μην εμφανίζεται το υπόβαθρο (σοβάς).
- Σε επιφάνειες που υπάρχει συνέχεια νερό ή νερό με υδροδυναμική πίεση( ντους) , ασταρώνουμε την προς επίστρωση με πλακίδια επιφάνεια και δημιουργούμε ένα φιλμ επιστρώνοντας σε ελάχιστο πάχος την κόλλα πλακιδίων. Την επόμενη ημέρα προχωρούμε στην συγκόλληση των πλακιδίων με την ίδια κόλλα.
- Τα πλακίδια τοίχου πρέπει να σταματούν πάνω από τα πλακίδια του δαπέδου σε ύψος 3-5 mm ανάλογα με την αναμενόμενη συστολοδιαστολή της επιφάνειας. Επιτυγχάνουμε με αυτόν τον τρόπο την διαφυγή νερού και υδρατμών (που πιθανόν τρέχουν από τον τοίχο) στα πλακίδια του δαπέδου και από εκεί στο αποχετευτικό σιφόνι. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εισχώρησης νερού μέσω της επαφής των πλακιδίων στο υπόστρωμα του πατώματος.
- Οι κλίσεις πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ προς τον χώρο του κέντρου του μπάνιου και να καταλήγουν στο χαμηλότερο σημείο τους στο σιφόνι. ΜΗΝ αφήνεται κλίσεις που ρέπουν προς το σημείο (ακμή) που ενώνεται ο τοίχος με το δάπεδο.
- Λεκάνη τουαλέτας, κολώνες νιπτήρος και λοιπά είδη υγιεινής επικολλούνται πάνω στα πλακίδια , μετά τη τοποθέτηση τους και όχι στο υπόστρωμα του δαπέδου.
- Σε περιπτώσεις εφαρμογής πλακιδίων με διαφορετικό πάχος μάζας υπολογίζουμε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα κόλλας για τα χονδροτερα πλακάκια ώστε να μη χρειαστεί μεγάλο πάχος κόλλας για την επικόλληση των λεπτότερων ώστε να αποκτήσουν την ίδια ευθεία.
- Για επιφάνειες που απαιτούν πάχος κόλλας μεγαλύτερο των 2cm, εξομαλύνουμε την επιφάνεια εκ των προτέρων είτε με την ίδια κόλλα είτε με σοβά (αν είναι μεγάλες οι αποκλίσεις). Σε περιπτώσεις μεγάλων οπών που πρέπει να εξομαλυνθούν (πχ κλείσιμο παραθύρου) χρησιμοποιούμε κυρίως γυψοσανίδες ή τούβλο
- Είναι καλό το ύψος των πλακιδίων να μην υπερβαίνει το ύψος της πόρτας. Εφόσον έχουμε ψηλοτάβανο χώρο για λόγους αισθητικής καλό είναι να δημιουργείται ψευδοροφή (στεγανή ).
- Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ηχομονωτικών φύλλων για να μην μεταδίδεται το ηχητικό κύμα στα παρακείμενα δωμάτια πρέπει και το σοβατεπί να ακουμπά πάνω στο ίδιο ηχομονωτικό υλικό με το δάπεδο .
- Στο σημείο επαφής της μπανιέρας με το σοβά γεμίζουμε τα κενά με μίγμα τσιμέντου και ενισχυτικού. Μόλις τραβήξει το μίγμα ασταρώνουμε και προχωρούμε στην συγκόλληση των πλακιδίων.
- Σε κτιστές μπανιέρες είναι καλό να αφήνουμε με μορφή σχάρας ή συρταρωτό ντουλάπι άνοιγμα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της αποχέτευσης της μπανιέρας ή πιθανού μηχανισμού υδρομασάζ.
- Σε κτιστούς νιπτήρες ασταρώνουμε την επιφάνεια του νιπτήρα και την γύρω από αυτόν περιοχή πριν την επικόλληση των πλακιδίων Στις ακμές ένωσης νιπτήρα τοίχου ή και σε όλο το νιπτήρα μπορούμε να δημιουργήσουμε φιλμ προστασίας για την υγρασία με μια λεπτή στρώση κόλλας και την επόμενη μέρα να ασταρώσουμε και να κολλήσουμε τα πλακάκια με την ίδια κόλλα.

ΠΙΣΙΝΕΣ

Βασικές προδιαγραφές

- Σε γειτνιάσεις κεραμικής επένδυσης με άλλα υλικά (γυαλί, ξύλο κτλ) πρέπει πάντα να αφήνουμε αρμό επαφής.
- Σε κάθε αρμό διακοπής του υπόβαθρου πρέπει να εφαρμόζουμε την κεραμική επένδυση με αρμό στο ίδιο ακριβώς σημείο και με όμοιο πλάτος αρμού.
- Οι αρμοί διαστολής έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 5mm και ανάλογο με τις αναμενόμενες κινήσεις της εφαρμοσμένης επιφάνειας
- Κάθε αρμός διαστολής σε κεραμική επένδυση πρέπει να διακόπτει και το συγκολλητικό υλικό (κόλλα πλακιδίων ) και να φτάνει μέχρι το υπόβαθρο της συγκόλλησης. Αποτρέπεται έτσι η δημιουργία γεφυρών κόλλας.
- Στις εσωτερικές πλευρές ορθών γωνιών (μεταξύ τοίχου και δαπέδου, τοίχου και νιπτήρα κτλ) ή σε σημεία που η κεραμική επένδυση καταπονείται ή εισχωρεί σε άλλα δομικά στοιχεία, αφήνουμε αρμό επαφής μεγαλύτερο από 5mm (ανάλογα με την αναμενόμενη καταπόνηση).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Λαμβάνοντας υπόψην ότι σε εξωτερικούς χώρους οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερες και απότομες με αποτέλεσμα μεγαλύτερες και συχνότερες συστολοδιαστολές καθώς και το ότι υπάρχουν συνήθως συνθήκες μεγαλύτερης καταπόνησης από δονήσεις από ότι σε εσωτερικούς χώρους:
Επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε κόλλες με αντοχές σε ελαστικότητα, σε δυνατότητα εφελκυσμού και κάμψης, σε προσβολές από χημικά  καθαριστικά και κυρίως σε θέματα αντιπαγετικότητας
Καλύπτουμε ρωγμές και ατέλειες σε τοιχία και δάπεδα . Φροντίζουμε να οπλίσουμε ρωγμές που υπάρχει πιθανότητα να διευρυνθούν στο μέλλον
Λαμβάνουμε υπόψην πάντα τις αναμενόμενες συστολοδιαστολές, την υγρασία και τις ακραίες συνθήκες τόσο κατά την διάρκεια της εφαρμογής των πλακιδίων, όσο και την προσδοκώμενη συμπεριφορά που θα ακολουθήσει η εφαρμογή εφόσον έχει τελειοποιηθεί

Προσέχουμε σε κάθετες εφαρμογές της κόλλας (σοβατεπί, ντύσιμο δοκαριών) να εξομαλύνουμε τις επιφάνειες πριν, ώστε να χρησιμοποιηθεί η λιγότερη δυνατή ποσότητα κόλλας και να αποφύγουμε τις ολισθήσεις.

Σε περιπτώσεις που τοποθετούνται πλακίδια για διακόσμηση σε τοίχους αυτόνομα και χωρίς συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βάση και τα πλαϊνά της κατασκευής οδηγοί ώστε να συγκρατούν τα πλακίδια και να αποφεύγονται ολισθήσεις (ή πλαγιολισθήσεις). Οι οδηγοί αφαιρούνται την επόμενη μέρα ή πριν την αρμολόγηση. 
< Προηγ.   Επόμ. >
plak_fus_petrom3
plak_fus_petrom3


Βότσαλο Πολίτικο Μεγάλο 20-40 cm
Βότσαλο Πολίτικο Μεγάλο 20-40 cm


s905
s905


s610
s610


ΚΑΛΥΜΜΑ KC3181
ΚΑΛΥΜΜΑ KC3181


ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ


KO-SY 4
KO-SY 4


s897
s897


ΚΑΛΥΜΜΑ 700-021
ΚΑΛΥΜΜΑ  700-021


Ρόμβος 12 cm No3
Ρόμβος 12 cm No3


Σκαπιτσαριστά Ιλιον
Σκαπιτσαριστά Ιλιον


Αξεσουαρ
Αξεσουαρ


s661
s661


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 809
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ  809


ΒΡΥΣΑΚΙ ΠΕΤΡΙΝΟ 0607
ΒΡΥΣΑΚΙ ΠΕΤΡΙΝΟ 0607


Tosca 6
Tosca 6


Cassandre 3
Cassandre 3


Τζάκι 24
Τζάκι 24


ΣΕΤ ΨΗΣΤΑΡΙΑ 0223
ΣΕΤ ΨΗΣΤΑΡΙΑ  0223


ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ ANTEK 10 G ΣΥΡΩΜΕΝΗ
ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ ANTEK 10 G ΣΥΡΩΜΕΝΗ


Κατηγορίες

Οικοδομικά Υλικά


Ka-Za